Family repair / hoe en waarom

Juist omdat de familie als basis heel belangrijk is en helaas in deze dagen ernstig onder druk staat door bv eenzijdige emancipatie van de Vrouw. Het moederschap wordt als fulltime 24/7 job helaas niet financieel beloond en de vrouw moet daarnaast buiten de deur werken omdat het leven steeds duurder betaald moet worden. 

Erkenning en waardering van het moederschap in de vorm van een uitkering voor het onderhoud en de verzorging van het kind, de kinderen zou op zijn minst op zijn plaats zijn.

Natuurlijk hoort ze te allen tijde te kunnen kiezen voor thuis dan wel buiten de deur werken, maar voorop dient te staan een emotioneel veilige en financieel draagkrachtige omgeving voor elk opgroeiend kind. 

Verder beseffen ouders niet half hoezeer zij hun kind opvoeden met hypnotische suggesties als bv " Jij redt dat nooit" of " je moet altijd beter presteren dan een ander" of " je moet extreem hard werken om wt te kunnen bereiken " Je zus/broer kan het veel beter, waarom jij niet?" Of " Waarom gedraag jij je toch altijd zo IRRITANT?" Of " Ohhhh als dat maar lukt!" ( faalangst of prestatiedruk in het kind brengen)...

Ook kan er door omstandigheden TRAUMA in het gezin gekomen, die zijn weerga niet kent. Toch valt er energetisch meer aan te sleutelen dan je denkt, omdat we in wezen bestaan uit energie in vele gelaagdheden. Wat stoffelijk uiteen lijkt te zijn gevallen, kan dan op een ander niveau laagje voor laagje hersteld worden totdat er rust en overzicht in is gekomen. 

Enfin, dit soort dingen en nog meer kun je aan werken via therapie, coaching, systeemopstellingworkshops, Reiki healingavonden, droomwerk en meer. 

Systeemopstellingworkshop op een dagdeel naar keuze.

Thema (vage) Ziekten en lastige leefgewoonten.

 

Allerlei klachten die je al heel lang hebt, kunnen

een uitdrukking zijn van een last die je draagt voor

iemand uit je systeem. Door te zoeken naar waar die

last vandaan komt, kun je in een familieopstelling

vaak die last terug geven aan degene bij wie hij

vandaan komt. 

Verder zou je als representant dat stukje stress kunnen oplossen, dat (een deel van) jouw klachten veroorzaakt.

kosten €55,- voor een opstelling

€22,-   deelname als representant 

locatie Hoorn